MENU

1. Digubal di bawah Akta 171

 • Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1983
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1983
 • Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1990
 • Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Hulu Terengganu)
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1993
 • Undang-Undang Kecil Pasar Malam/Sehari (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1993
 • Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1992
 • Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1989
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Hulu Terengganu)
 • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1992
 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1992
 • Undang-Undang Kecil Kebersihan Awam (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1994
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Hulu Terengganu)  1994
 • Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 1995
 • Undang-Undang Kecil Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (Majlis Daerah Hulu Terengganu)
 • Kaedah-kaedah Majlis Daerah Hulu Terengganu (Kelakuan dan Tatatertib Pegawai ) 1985
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Hulu Terengganu) 2013

2. Digubal di bawah Akta 133

3. Digubal di bawah Akta 172