MENU

Bahagian Pentadbiran.
Fungsi:-

 • Pengurusan mesyuarat
 • Urusan surat menyurat
 • Perhubungan Awam
 • Pengurusan Stor
 • Keselamatan Pejabat.
 • Kebersihan Pejabat

Bahagian Kewangan.
Fungsi:-

 • Pungutan Hasil
 • Pembayaran
 • Gaji/Elaun
 • Pembayaran Buku Vot
 • Daftar Amanah
 • Buku Tunai
 • Penyata Bulanan/Tahunan
 • Pinjaman Kenderaan/Komputer
 • Penyata Kira-Kira Tahunan.

Bahagian Perancangan Dan Pembangunan
Fungsi:-

 • Penyeliaan Projek Pembangunan
 • Penyeliaan/Penyelenggaraan Landskap/Taman
 • Pengindahan Bandar/Landskap/Taman
 • Kelulusan Pelan Bangunan
 • Kebenaran Merancang

Bahagian Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
Fungsi:-

 • Penilaian Semula
 • Pindaan Senarai Nilaian
 • Menyimpan Rekod Pegangan/Harta
 • Pengeluaran Bil Taksiran
 • Sewaan/Pajakan Harta Majlis

Bahagian Perundangan Dan Penguatkuasaan
Fungsi:-

 • Penggubalan Undang-Undang Kecil/Peraturan
 • Penguatkuasaan Akta, Undang-Undang Dan peraturan Majlis
 • Denda/Kompaun
 • Pendakwaan Di Mahkamah