MENU
  • Memberi perkhidmatan pentadbiran yang cekap.
  • Mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan awam untuk masyarakat setempat.
  • Mempertingkatkan perancangan pembangunan meliputi semua sektor ke tahap yang lebih tersusun dan mantap.
  • Mengadakan kemudahan asas yang cukup kepada penduduk-penduduk dalam kawasan pentadbiran.
  • Mengadakan kemudahan sosial dan rekreasi serta mengindahkan kawasan-kawasan.
  • Meningkatkan kualiti hidup penduduk dalam kawasan Majlis.
  • Menambah penyertaan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perniagaan selaras dengan Dasar Ekonomi Baru.