MENU
  •  Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 2002
  •  The Boarding House Enactmen 1356
  •  Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986
  •  Kaedah-Kaedah Peraturan Hal Ehwal Agama Islam (Peraturan-Peraturan Tanah Perkuburan Islam) 1992