MENU

 

Nama : En. Ahmad Rizal bin Mamat
Tarikh Lahir : 17 Mei 1981
Jawatan : Pegawai Tadbir Negeri Gred N48

 

Pengalaman Berkhidmat : -

 

Jawatan Agensi Tarikh Berkhidmat

Yang Dipertua Gred N48

Majlis Daerah Hulu Terengganu

22 Oktober 2020