MENU

Nama : En. Osman bin A. Bakar
Tarikh Lahir : 29 Julai 1959
Jawatan : Pegawai Tadbir Negeri Gred N52

 

Pengalaman Berkhidmat : -

 

Jawatan Agensi Tarikh Berkhidmat

Yang Dipertua Gred N52

Majlis Daerah Hulu Terengganu

05 Sept 2016