MENU

Nama : En. Ahmad Nazwawi bin Harun
Tarikh Lahir : 09 April 1977
Jawatan : Pegawai Tadbir Negeri Gred N52

 

Pengalaman Berkhidmat : -

 

Jawatan Agensi Tarikh Berkhidmat

Yang Dipertua Gred N48

Majlis Daerah Hulu Terengganu

15 Disember 2020