MENU

Misi
Menggembleng Segala Sumber yang Ada untuk Meningkatkan Keupayaan Majlis bagi Memberi Perkhidmatan yang Terbaik kepada Masyarakat.

Visi
Menjadikan MDHT sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang Berdikari, Berdaya Saing, Cemerlang dan Cakna Rakyat.

Misi Perkhidmatan Pelanggan

Kerja Kami Amal Ibadat Kami