MENU

carta_organisasi_ketua_jabatan_bahagian_unit_2020.pdf

 

 

Struktur Organisasi

Pentadbiran Majlis Daerah Hulu Terengganu diketuai oleh yang Dipertua dan dibantu oleh Setiausaha yang terdiri daripada Pegawai Tadbir Negeri yang dilantik oleh Kerajaan Negeri di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Bagi melicinkan Pentadbiran, Struktur Organisasi Pentadbiran Majlis dibahagikan kepada 6 bahagian sebagaimana berikut:-

 1. Bahagian Pentadbiran.
 2. Bahagian Kewangan.
 3. Bahagian Perancangan dan Pembangunan.
 4. Bahagian Kesihatan dan Kebersihan.
 5. Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta.
 6. Bahagian Perundangan Dan Penguatkuasaan.

Majlis Daerah Hulu Terengganu mempunyai 135 orang kakitangan.

 • Kumpulan Pengurusan Dan Profesional - Tetap(2)
 • Kumpulan Sokongan I - Tetap(24)
 • Sementara(1)
 • Kumpulan Sokongan II - Tetap(108)
 • Kontrak (1)