MENU

e-Perkhidmatan yang terdapat di Majlis Daerah Hulu Terengganu

 

  • OSC Online  (*OSC menggunakan mekanisme Single Sign On (SSO) di mana ia membenarkan pengguna untuk memasuki id dan kata laluan bagi capaian pelbagai aplikasi berkaitan)