MENU

Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Daerah Hulu Terengganu akan mengadakan satu lelongan awam bagi melupuskan haiwan yang tidak dituntut. Mengikut undang-undang kecil haiwan merayau MDHT 1989, Peraturan UUK 6(3) iaitu "Mana-mana haiwan yang disita dan ditahan jika tidak dituntut dalam masa 7 (tujuh) hari boleh disembelih atau dilupuskan dengan cara sebagaimana yang ditentukan oleh Yang Dipertua".