MENU

8/1/2019(Selasa), Operasi tangkapan haiwan merayau, Operasi bermula di Kampung Buloh, Perumahan Padang Tara, Kuala Por, Pasir Nering, Jambatan Kuala Pueh. Hasil tangkapan 5 ekor.