MENU

11-12 JANUARI 2017: Unit Latihan Majlis Daerah Hulu Terengganu telah mengadakan Bengkel Pelan Strategik bagi mengemaskini Pelan Strategik MDHT bertempat di Sumai Hotel, Kuala Terengganu. Hadir ke bengkel ini ialah Tuan Haji Lukema Meri bin Salleh@Abdul Latif, Ketua-ketua Jabatan, Bahagian dan Unit Majlis Daerah Hulu Terengganu dan kakitangan MDHT yang berkaitan.