MENU

Bengkel Meningkatkan Hasil MDHT melibatkan Ahli Majlis dan Kakitangan MDHT telah diadakan pada 29 hingga 30 September 2019 bertempat di Hotel Tanjung Vista Kuala Terengganu.

Tujuan utama bengkel adalah untuk:

1. Sebagai medium untuk Ahli Majlis dan Kakitangan MDHTbertukar idea bagi meningkatkan keberkesanan dalam pungutan hasil MDHT.

2. Mencari alternatif-alternatif baharu untuk dijadikan salah satu sumber hasil MDHT pada masa akan datang.