MENU

Maklumbalas Dan Aduan:

Maklumbalas aduan akan dikemukakan kepada pengadu dalam tempoh 2 minggu dari tarikh aduan.
Aduan bagi sampah sarap akan diberi maklumbalas dengan kadar segera.
   

Pelan Bangunan

Meluluskan permohonan pelan bangunan jenis skim dan premis perniagaan dalam tempoh 4 minggu dari syarat dipatuhi beserta dengan dokumen yang lengkap diterima.
Mengeluarkan keputusan terhadap pelan bangunan bukan jenis skim (4 unit ke bawah ) dalam tempoh 4 minggu dari tarikh syarat dipatuhi.
Mengeluarkan keputusan terhadap pelan tambahan dan pindaan kepada bangunan dalam tempoh 4 minggu dari tarikh syarat dipatuhi.
Mengeluarkan keputusan pelan permit kecil bangunan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh syarat dipatuhi.
   

Pelan Landskap

Memastikan permohonan pelan landskap diberi kelulusan dalam tempoh 10 minggu dari tarikh permohonan yang lengkap.
   

Pungutan Dan Pengangkutan Sampah

Memberi perkhidmatan pungutan dan pengangkutan sampah setiap hari di kawasan bandar dan taman perumahan dan 2 hari sekali bagi kawasan-kawasan lain.
   

Sijil Layak Menduduki

Mengeluarkan sijil layak menduduki untuk bangunan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
   

Pembersihan Jalan Dan Rumput

Kerja pembersihan jalan dilakukan 2 kali seminggu di kawasan perumahan dan setiap hari di jalan protokol dan kawasan tumpuan orang ramai.
Kerja-kerja merumput dijalankan 2 kali sebulan di kawasan perumahan, jalan protokol, tepi-tepi jalan dan kawasan tumpuan orang ramai.
   

Peminjaman Peralatan Gotong Royong

Peralatan gotong royong akan dipinjamkan sekiranya dipohon seminggu sebelum tarikh gotong royong.
   

Pelesenan

Meluluskan permohonan lesen dalam tempoh 1 bulan setelah menerima permohonan yang lengkap
   

Pengeluaran Bil Dan Bayaran Pembekal

Mengeluarkan bil-bil Cukai Taksiran sebelum bulan Februari tiap-tiap tahun dan menghantar ke alamat berkenaan dalam masa 2 minggu.
Bayaran kepada pembekal akan dibuat dalam tempoh 3 minggu bekerja setelah dokumen yang lengkap diterima oleh Bahagian Kewangan.