MENU

Logo Majlis Daerah Hulu Terengganu

Pengertian Logo Majlis Daerah Hulu Terengganu.

Bentuk segi empat ini melambangkan sebuah kawasan Majlis yang dipertanggungjawabkan segala aktiviti-aktiviti kemasyarakatan di dalamnya iaitu :-
a) Bentuk segi-segi melambangkan kerjasama antara semua pihak ( pertalian ) perkhidmatan, pembangunan, perancang bandar, jalan, industri dan lain-lain kemudahan awam.

Warna.

a) Warna kuning melambangkan kemuliaan/perniagaan atau aktiviti perdagangan, perusahaan masyarakat umum.
b) Warna hijau melambangkan keluhuran sikap, suasana alam sekitar.