MENU

Jabatan Kejuruteraan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
En. Zairi Anuar bin Zakaria Zairi Anuar bin Zakaria Penolong Jurutera Kawalan Bangunan 09-6811149 zairi@terengganu.gov.my
Jabatan Perkhidmatan Perbandaran Dan Perlesenan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
En. Rosmani bin Ahmad Rosmani bin Ahmad Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 09-6811149 rosmani@terengganu.gov.my
Jabatan Perhubungan Awam Dan Korporat
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Wan Norsyaliza binti Wan Ramli Wan Norsyaliza Binti Wan Ramli Penolong Pegawai Undang-undang 09-6811149 norsyaliza@terengganu.gov.my
Pn. Siti Dalina binti Abdullah Siti Dalina binti Abdullah Penolong Pegawai Tadbir Korporat 09-6811149 dalina@terengganu.gov.my
Jabatan Perancangan Pembangunan Dan Lanskap
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pn. Engku Anita binti Engku Yusoff Engku Anita binti Engku Yusof Penolong Pegawai Senibina 09-6811149 engkuanita@terengganu.gov.my
Wan Suhaili binti Wan Said Wan Suhaily binti Wan Said Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 09-6811149 wsuhaily@terengganu.gov.my
En. Ramli bin Tahir Ramli bin Tahir Penolong Pegawai Pertanian 09-6811149 ramlitahir@terengganu.gov.my
Unit Urusetia Pusat Setempat OSC
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Norida binti Mustafa Pegawai Perancang Bandar dan Desa 09-6811149
Pn. Normala binti Zainal Normala binti Zainal Pen. Peg. Perancang Bandar dan Desa 09-6811149 normala@terengganu.gov.my
Pn. Rosmaliza binti Mohamad Rosmaliza binti Mohamad Penolong Pegawai Senibina 09-6811149 rosmaliza@terengganu.gov.my
Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 September 2019 - 11:05am