MENU

SEPANJANG BULAN RAMADHAN 2017,BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DITUGASKAN UNTUK MENJAGA KAWASAN DAN LALULINTAS DI BAZAR RAMADHAN KUALA BERANG DAN AJIL. TUGAS YANG DI BERIKAN ADALAH UNTUK MEMASTIKAN SEMUA PENIAGA MEMATUHI SYARAT-SYARAT PERATURAN PERNIAGAAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BAHAGIAN PERLESENAN. SELAIN ITU,KAWALAN LALULINTAS TURUT DI LAKUKAN  DENGAN MENYUSUN KON DI TEPI JALAN BAGI MEMASTIKAN TIADA KACAU GANGGU ATAU HALANGAN BERLAKU .